Strona główna

Pierwsze prace związane z przygotowaniem gruntu pod winnicę zostały wykonane w święto św. Jana (27 grudnia) 2013 roku. Kilka miesięcy później w maju 2014 zostały posadzone krzewy winorośli odmian Marechal Foch, Leon Millot, Solaris, Regent, Swenson Red. Kolejne odmiany pojawiły się jesienią 2014 i wiosną 2015, były to: Jutrzenka, Seyval Blanc, Johanniter. Łącznie uprawiamy ponad 2600 krzewów na 60 arach.

Winnica jest położona na północ od Krakowa w bezpośredniej bliskości zamku w Korzkwi na terenie otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego. Leży na wzgórzu o nachyleniu zachodnio-południowym na glebach gliniasto-piaszczystych o podłożu wapiennym. Z lokalizacji zapewne wynika duże bogactwo fauny w okolicy. Regularnie obserwujemy sarny, zające oraz jaszczurki zwinki. Wieczorami możemy słuchać koncertu wielu gatunków ptaków  i obserwować szybujące nietoperze.  W okolicy pojawiają się też dziki. Zdarzyło nam się też spotkać w winnicy dość rzadki gatunek węża - gniewosza plamistego. Mając świadomość wyjątkowości naszej lokalizacji minimalizujemy użycie chemicznych środków ochrony roślin, oraz dbamy o mikroorganizmy glebowe, stosując probiotyki oraz nawozy organiczne.

Mamy za sobą dwa sezony zbiorów i dwa roczniki wina. Nasz pomysł na wino jest prosty - dobry owoc, minimum chemii, bieżąca kontrola procesów i cierpliwość... Pierwsze wytworzone przez nas wino, które powstało w roku 2016, zostało bardzo dobrze przyjęte. Na konkursie Galicja Vitis 2017  białe wino Agilis (z odmiany Solaris) oraz czerwony Noctis (Marechal Foch) otrzymały po 83 punkty, a więc znalazły się na poziomie srebrnego medalu (niestety w związku z dużą ilością win klasyfikujących się do medalu złotego lub srebrnego, zgodnie z regulaminem, zrezygnowano z przyznania srebrnych medali). Wino ze zbioru 2017 wciąż jest "w produkcji".

Winnica jest członkiem Stowarzyszenia Winiarzy Jury Krakowskiej.